^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20190605 114755 

Wojewódzki Projekt Ekologiczny EKOSZKOŁA 2019 EKOPRZEDSZKOLE 2019

Przedszkolaki i uczniowie naszego Zespołu uczestniczyli w gali finałowej podsumowującej Projekt Ekologiczny EKOSZKOŁA 2019 EKOPRZEDSZKOLE 2019, która odbyła się w 5 czerwca, w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie.

Celem projektu było m.in. kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów oraz utrwalanie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych.

Konkurs składał się z 5 rund, Szkoła otrzymała nagrody i wyróżnienia w następujących rundach:

Runda 1 Wiedza – wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Pienińskiego PN, Ciężkowicko-Rożnowskiego PK oraz Bielańsko-Tynieckiego PK:

I miejsce w kategorii klas IV-VI zdobyły Amelia Rogóż (Vb) i Natalia Rogóż (Va)

Runda 2 Film ekologiczny – Ekologiczny pokaz mody:

II miejsce w kategorii klas IV-VI – uczniowie z klasy Va i Vb

II miejsce w kategorii klas VII-VIII i gimnazjum – uczniowie z klasy VIII

Runda 3 Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych

Runda 4 Pisemne sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego:

III miejsce w kategorii klas IV-VI

Runda 5 Plakat ekologiczny:

Wyróżnienie dla przedszkola gr. Pszczółki

Koordynatorzy projektu: Elżbieta Chochlińska (szkoła podstawowa, gimnazjum) i Agata Małek (przedszkole).

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube