^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym prowadzi monitoring wizyjny obiektów oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony mienia.

 

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

 

Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym. 

 

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.

 

 

Regulamin monitoringu

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.