^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  2018/19

mgr Kinga Białek ( dyrektor Zespołu Szkół)

język polski

mgr Danuta Oleksa (zastępca dyrektora)

kształcenie zintegrowane

mgr Maria Gibała

oddział przedszkolny

mgr Cecylia Krajewska

oddział przedszkolny

mgr Józefa Sury

                            oddział przedszkolny

mgr Anna Turbasa

                            oddział przedszkolny

mgr Agata Małek

oddział przedszkolny

mgr Beata Bodzioch

oddział przedszkolny

mgr Ewa Pitaś

kształcenie zintegrowane

mgr Małgorzata Obłąk

kształcenie zintegrowane

mgr Wanda Kózka

kształcenie zintegrowane

mgr Wioletta Kwaśniak

kształcenie zintegrowane

mgr Renata Sobota

język polski

mgr Joanna Kossoń

język polski

mgr Agnieszka Kwaśniak - Wiśniewska

język polski, WDŻR

mgr Dorota Tyrcha

historia, informatyka

mgr Lucjan Kołodziejski

WOS, historia, WDŻR

mgr Joanna Bodzioch

język angielski

mgr Sylwia Sobyra

język angielski

mgr inż. Anna Ostrowska

matematyka, wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Chochlińska

matematyka, geografia, chemia, EDB

mgr Dorota Lis

matematyka, technika

mgr Katarzyna Żurek

matematyka

mgr inż. Józef Wilaszek

fizyka, wychowanie fizyczne

mgr Marta Biernat

biologia, wychowanie fizyczne

mgr Halina Pudełko

przyroda

mgr Krzysztof Przepiórka

sztuka, muzyka, plastyka, informatyka

mgr inż. Przemysław Sobyra

język niemiecki, technika

Ks. mgr Mikołaj Piec

religia

Ks. mgr Marek Augustyn

religia

mgr Beata Staśko

biblioteka

mgr Alicja Legutko

świetlica

mgr Katarzyna Winczakiewicz

świetlica

mgr Jarosław Palej

wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Wilkosz

pedagog

mgr Anna Góra

                                  tyflopedagog

mgr Monika Ogar

                                     świetlica

mgr Anna Mika

                                     świetlica

 

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Anna Kwaśniak

sekretariat

Elżbieta Bogusz-Limanówka

księgowa

Anna Madej

woźna

Edward Stąśko

woźny

Barbara Łoboda

woźna oddziałowa

Katarzyna Knap

pomoc nauczyciela

Danuta Gaca

sprzątająca

Elżbieta Stoch

sprzątająca

Agata Knap

sprzątająca

Halina Michalec

sprzątająca

Wanda Knap

sprzątająca

Bernadeta Rogóż

sprzątająca

Danuta Cnota

sprzątająca

Stanisław Płaneta

konserwator

Tomasz Madej

konserwator

Maria Pacyna

kucharka

Agnieszka Małek

kucharka

Barbara Wojdak

pomoc kuchenna

Dorota Jarosz

pomoc kuchenna

Renata Rychlicka

sprzątająca

 

Emerytowani pracownicy obsługi:

1. Maria Bratko - kucharka (..... - 2018)

2. Kazimiera Gzyl - intendentka/pomoc nauczyciela (...... - 2017)

Nauczyciele, którzy uczyli w naszej szkole:

 

Imię i nazwisko przedmiot lata
Barbara Madej nauczanie zintegrowane do 2017
Magdalena Świerczek tyflopedagog 2016-2017
Aneta Siudut świetlica 2015-2016
Małgorzata Kumórek j. angielski 2015-2017
Dariusz Orłowski w-f 2014-2016
Katarzyna Kusior biologia, chemia 2014-2016
Beata Bodzioch świetlica 2015-2016
ks. Czesław Paszyński religia 2003-2018
Ks. Wojciech Wątroba religia 2016-2018
Ks. Grzegorz Kozioł religia 2014-2016
Ks. Rafał Zielonka religia 2011-2016
Ks. Piotr Dydo-Rożniecki religia 2012-2014
Ks. Piotr Mucha religia 2011-2012
Ks. Czesław Jarosz religia 2001-2011
Ks. Eryk Bogacz religia 2009-2011
Ks. Daniel Świątek religia 2006-2009
Ks. Janusz Stachoń religia 2004-2006
Ks. Piotr Matłok religia 2003-2004
mgr Ewelina Grabowska

biologia, chemia

2013-2014
mgr Barbara Bajda j. angielski

2011-2013

2017-2018

mgr Małgorzata Kumórek j. angielski 2015-2017
lic. Katarzyna Pudełek j. angielski 2010-2011
mgr Barbara Owczarek j. angielski  
mgr Marta Kociołek j. angielski  
mgr Jarosław Bodzioch wych.-fiz.  
mgr Mirosław Łoboda historia  
 mgr Krzysztof Żurek  historia  2004-2005
mgr Magdalena Kawa j. polski  
mgr Renata Woda j. polski  
mgr Teresa Boraca matematyka  
mgr Katarzyna Zdunek j. angielski  
mgr Ewa Matys  biologia, chemia  
mgr Magdalena Brzęk biologia, chemia  
mgr Ilona Łąpieś EDB  
mgr Magdalena Put  chemia  
mgr Jolanta Skórnóg j. niemiecki  
mgr Barbara Mucek  edukacja wczesnoszkolna  
mgr Izabela Klisiewicz matematyka  
mgr Barbara Majcherkiewicz biologia  
mgr Zofia Mika  matematyka  
mgr Eugeniusz Mika  matematyka  
mgr Mieczysław Szczupał fizyka  
mgr Elżbieta Kowal j. polski  
mgr Andrzej Tyka wych.-fiz.  
mgr Halina Oświęcimska geografia  
mgr Władysława Wieczorek edukacja wczesnoszkolna  
mgr Dorota Pacura edukacja wczesnoszkolna  
mgr Longina Bratko edukacja wczesnoszkolna  
mgr Emilia Sysło j. polski  
Kazimiera Niedojadło sekretariat  
Małgorzata Borowiec świetlica  
 mgr Zbigniew Maliszczak  wych-fiz.  

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube