kiermasz 1

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

 
 

W dziale: Informatory, w zakładce: Egzamin ósmoklasisty zostały opublikowane aneksy do informatorów – omówienie wymagań egzaminacyjnych.

W dziale: Organizacja, w zakładce: Egzamin ósmoklasisty, zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny CKE: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku oraz załączniki do tego biuletynu.

W zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale: O egzaminie zostały opublikowane: Arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia MEN załącznikuzał. 1. 

 

 

odwozy 15.01.21