^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada, jak co roku, będziemy obchodzić Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji SU zaprasza uczniów wszystkich klas na Turniej Życzliwości. Każda klasa weźmie udział w 3 konkurencjach: sztafeta życzliwości (prosimy wytypować 5 uczniów), wiersz życzliwości oraz baner z hasłem promującym Dzień Życzliwości. Zachęcamy wszystkich do przygotowania poszczególnych zadań. Na koniec tradycyjnie zatańczymy Belgijkę.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube