^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

ZAJĘCIA SPORTOWE

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe odbywają się w co drugą środę na 8 lekcji czyli od 1425 do 1510. Zainteresowani będą informowani o terminie zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obowiązuje strój sportowy (za wyjątkiem gry w szachy).

Tematem zajęć może byc gra zespołowa jeśli zgłosi sie conajmniej 8 uczniów. Przy mniejszej ilości uczniów zajęcia mają charakter ćwiczenia elementów technicznych.

W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie gimnazjum (byle nie naraz). 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube