W roku szkolnym 2014/15 Szkolne Koło Caritas działające przy ZS przystąpiło do udziału w Małopolskim Projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującym uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 

1. W dniu 24 września  zorganizowano na terenie szkoły kiermasz ciast. Uczniowie samodzielnie upiekli 10 ciast, które rozprowadzili wśród uczniów i pracowników szkoły. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na pomoc koleżance, której dom uległ pożarowi w dniu 12 września. Zebrano 498,50 zł. Kwotę 833,50 zł (w tym 335 zł ze sprzedaży puszek w poprzednim roku szkolnym) przekazano Parafialnemu Oddziałowi Caritas z przeznaczeniem dla poszkodowanej rodziny.

 

2. W dniach 4-5 października  członkowie SKC uczestniczyli w akcji "Chleb dla chleba" pod patronatem Caritas Diecezji Tarnowskiej. Fundusze na zakup chlebków pozyskano od Parafialnego Oddziału Caritas. W sobotę i niedzielę młodzież rozprowadzała "chlebki miłosierdzia" po Mszach św. Zebrano 290 zł, które przekazano na paczki mikołajowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych.

 

3. Akcja „Pomoc Kościołowi w potrzebie” – 11października uczestnicy projektu pomagali w trakcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbyła się w Borzęcinie. Celem była pomoc w realizacji projektów edukacyjnych w Afryce.

 

4.Obchody Dnia Papieskiego. 13 października młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny, promujący myśli papieskie na temat wolontariatu i ubóstwa, który zaprezentowali swoim rówieśnikom w szkole.

 

 

5. W ostatnim tygodniu października wolontariusze porządkowali groby żołnierskie z czasów I wojny światowej oraz kierowników, katechetów i nauczycieli, znajdujące się na cmentarzu parafialnym.

 

6. Akcja "Znicz". W dniach 25-31 października młodzież rozprowadzała znicze po nabożeństwach różańcowych w kościele. Fundusze na zakup zniczy pozyskano od sponsora - parafii pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie. Zebrano 200 zł, które przeznaczono na paczki mikołajowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Jadownik.

7. Akcja "Adoptuj szkołę w Kamerunie". 21 października zorganizowano kiermasz ciast w celu pozyskania funduszy na adopcję szkoły w Kamerunie. Opiekunowie SKC podpisali 2 umowy z fundacją Redemptoris Missio i zobowiązali  się do przekazania raz w roku kwoty 200 zł na edukację dwojga afrykańskich dzieci. W ramach wdzięczności otrzymaliśmy 2 listy od siostry Alicji z Kamerunu wraz ze zdjęciami dzieci. Siostra opisała, co udało się im zrobić dzięki przesłanym funduszom.

8. Akcja "Kup Pan Szczotkę". W dniach 10-24 października uczniowie prowadzili zbiórkę szczoteczek i past do zębów. Zebrano ok. 50 szczoteczek i 40 past. Artykuły zostały przekazane za pośrednictwem kuriera do siedziby Fundacji Redemptoris Missio w Poznaniu, skąd przesłano je do Kamerunu w RŚA.

9. Mikołaj dla Ukrainy. W dniach 17-24 października wolontariusze zbierali słodycze, artykuły spożywcze oraz przybory szkolne dla dzieci z Ukrainy. Ponadto, 21.10 zorganizowano kiermasz ciast oraz rozdano pisma z prośbą o wsparcie akcji właścicielom miejscowych firm i sklepów. Za pieniądze otrzymane od sponsorów (400 zł + towar) oraz ze sprzedaży ciast (300 zł) zakupiono artykuły potrzebne do wykonania 35 paczek mikołajowych, które przekazano ks. Andrzejowi Rogożowi - wikariuszowi w parafii Strzałkowice na Ukrainie. 

 

10. W dniu 3 grudnia członkowie SKC odwiedzili podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych. Za pieniądze uzyskane w ramach akcji "Znicz" oraz "Chleb do chleba" wolontariusze zakupili słodycze, z których przygotowali 50 paczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Oprócz paczek, młodzież zorganizowała dzieciom zabawy przy akompaniamencie gitary oraz zajęcia plastyczne. Fundusze na transport 14 uczniów i opiekunów do Jadownik pozyskano od Dyrektora Zespołu Szkół.

 

11. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – 1-24 grudnia młodzież pomagała POC w rozprowadzaniu świec wigilijnych.

 

12. "Podziel się Mikołajem". W dniach 1-6 grudnia przeprowadzono w szkole zbiórkę słodyczy. Zebrano 20 kg artykułów spożywczych, z których przygotowano 12 paczek mikołajowych dla kolegów i koleżanek znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wychowanków świetlicy środowiskowej.

13. Akcja "Kilo". W dniach 13-14 i 19-20 grudnia uczniowie uczestniczyli w akcji zbiórki żywności, zorganizowanej przez parafialny Oddział Caritas. Podczas 2-godzinnych dyżurów, młodzież rozdawała ulotki w delikatesach Centrum, Euro i Cezar, zachęcając klientów do przekazania artykułów spożywczych na rzecz potrzebujących w parafii. Razem z POC przygotowano kilkadziesiąt paczek, które trafiły do samotnych, chorych, rodzin potrzebujących. 

14. Życzenia dla samotnych. 17 grudnia wolontariusze wykonali 20 stroików świątecznych, które wraz z opłatkami i życzeniami świątecznymi dostarczyli osobom chorym, starszym i samotnym w naszej miejscowości.

15. Sprzedaż kartek bożonarodzeniowych. 4-12 grudnia odbyła się sprzedaż kartek dobroczynnych dla Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. 130 zł ze sprzedaży w całości przeznaczono na pomoc osobom chorym niepełnosprawnym, objętych programem „Na Ratunek”.

16. Kolędnicy misyjni. 26 grudnia grupa wolontariuszy zaangażowała się w ogólnopolską zbiórkę funduszy na cele misyjne. Przebrani w stroje kolędników odwiedzali domy w parafii dzieląc sie dobrą nowiną i przesłaniem kolędniczym.

17. Góra Grosza. W grudniu SKC włączyło sie w ogólnopolską akcję zbiórki groszówek zorganizowaną przez Towarzystwo DOM. Zebrane monety przekazano organizatorowi z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania domów dziecka.

18. W styczniu uczniowie włączyli się w przygotowanie spotkania opłatkowego dla seniorów i osób samotnych z miejscowości Borzęcin. Tydzień przed spotkaniem młodzież dostarczyła seniorom ok. 160 zaproszeń.  W piątek wieczorem 23.01 wolontariusze zaangażowali się w przygotowanie imprezy, m.in. ustawili stoły, obrusy, naczynia i dekoracje. W sobotę 24.01 przez kilka godzin pomagali przy obsłudze gości - roznosili i nakładali potrawy, zmywali naczynia. 

 

19. W dniu 22 stycznia opiekunowie SKC zorganizowali spotkanie opłatkowe dla wolontariuszy, podczas którego podsumowano pracę koła. Oprócz śpiewu kolęd i łamania opłatkiem, wolontariusze modlili sie w intencji wszystkich członków koła oraz osób, którym niosą pomoc.

20. Akcja "Opatrunek na ratunek". W styczniu i lutym przeprowadzono zbiórkę materiałów opatrunkowych dla Kamerunu w RŚA. Zebrano: 84 bandaże, 36 strzykawek, 55 igieł, 7 wód utlenionych, 11 gaz, 9 przylepców, 100 gazików, 200 kompresów i 1 chustę trójkątną. Materiały zostały przesłane na adres Fundacji do Poznania.

21. W dniach 12 i 15 lutego wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Wyślij pączka do Afryki 2015". Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Kapucyni i Misje.  W Tłusty Czwartek wolontariusze rozprowadzali własnoręcznie wykonane pączki, faworki i ciasta na terenie szkoły, a w niedzielę po nabożeństwach w kościele parafialnym. Wśród młodzieży i pracowników szkoły zebrano 294 zł, a dzięki hojności parafian 510,50 zł. Łącznie na konto fundacji przekazano kwotę 804,50 zł. W tym roku, fundusze zebrane w czasie akcji zostaną przeznaczone na kilka projektów prowadzonych przez polskich kapucynów w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Chodzi o budowę trzech szkół (w Kpakali, Dongue Yoyo i Bam) i trzech kaplic (w Bilseme, Monts de Lam, Kowone).

22. "Wielkanocna Akcja Kilo". Przez 2 weekendy 20-21 i 27-28 marca wolontariusze uczestniczyli w zbiórce żywności, która miała miejsce na terenie sklepów CEZAR, EURO i Delikatesy CENTRUM.  Akcja trwała od godz. 15.00 do 19.00 w piątki i od godz. 8.00 do 19.00 w soboty. Uczniowie rozdawali ulotki, zachęcając klientów do wsparcia akcji. Organizatorem przedsięwzięcia był Parafialny Oddział Caritas.

23. Życzenia wielkanocne dla samotnych. Szkole Koło Caritas pamiętało także o osobach chorych, starszych i samotnych w naszej miejscowości. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wolontariusze przygotowali ponad 20 kolorowych ręcznie zdobionych jajek, które im zanieśli wraz z życzeniami.

24.Sprzedaż kartek wielkanocnych. W dniach 12-20 marca odbyła się sprzedaż kartek dobroczynnych dla Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. 58 zł ze sprzedaży  przekazano na pomoc osobom chorym niepełnosprawnym objętych programem „Na Ratunek”.

25. „Jałmużna wielkopostna”. W dniach  19 luty – 4 kwietnia wolontariusze prowadzili  ogólnopolską akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Celem zbiórki pieniędzy byłapomoc w leczeniu dzieci i osób starszych. Zebrane fundusze przekazano Parafialnemu Oddziałowi Caritas.

26. 22-31 marca wolontariusze pomagali w rozprowadzaniu wielkanocnych baranków i paschalików po Mszach św. w kościele parafialnym.

27. W maju zorganizowany będzie kiermasz ciast dla pozyskania funduszy na prezenty z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych z Ośrodka w Jadownikach.

28. Z okazji Dnia dziecka grupa wolontariuszy przygotuje prezenty,  przedstawienie "Kopciuszek" oraz zabawy dla dzieci, z którymi pojedzie 30 maja do ośrodka w Jadownikach.

29. Przez cały rok szkolny prowadzona jest zbiórka zakrętek plastikowych ph. "Zakręcona Klasa", dla uczennicy klasy VI Pauliny Wójcik na zakup wózka inwalidzkiego oraz akcja "Puszka dla maluszka" zorganizowana przez fundację Redemptoris Missio.  Dochód ze sprzedaży puszek przekazany zostanie na dożywianie dzieci w Afryce.

30.  2 czerwca członkowie SKC włączą się w przygotowanie Dnia Dziecka dla świetlicy środowiskowej poprzez zorganizowanie ogniska i zabaw dla podopiecznych.

 

31. Oprócz akcji charytatywnych członkowie SKC uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach formacyjnych oraz w  Zjeździe Szkolnych Kół Caritas i w wyjeździe integracyjnym. Podczas spotkań wolontariusze zapoznawani są z postaciami świętych i błogosławionych, będącymi wzorami do naśladowania dla młodych ludzi, np. bł. Karolina Kózkówna, św. Jan Paweł II. Dzielą się swoim doświadczeniem oraz mogą liczyć na pomoc i wsparcie duchowe ze strony opiekunów i asystentów kościelnych, którymi są księża wikariusze. 

 

Ocena projektu: 72%