^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

 

2015/16

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

Oliwia Piotrowska (III a)

 

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:

Natalia Wojdak (III b)

 

 

 

 

SKARBNIK:

Mateusz Michalec (III a)

 

 

 

SEKRETARZ:

Agnieszka Dudek (III b)

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/15

 

PRZEWODNICZĄCY:

 

 Dominika Banaś (III b)

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:

 

Anna Sworniowska (II a)

 

SKARBNIK:

 

Karolina Kubala (II a)

 

SEKRETARZ:

 

Natalia Wojdak (II b)

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube