^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku informuje, że psycholog mgr Lucyna Mikulińska pełni dyżury na terenie Gminy Borzęcin w Urzędzie Gminy (budynek remizy OSP, korzystając z gościnności GOPS) w Borzęcinie.

 

W tym roku szkolnym ustalono nastepujące terminy w godzinach 8.30-10.30:

 

6 listopada 2015

4 grudnia 2014

8 stycznia 2016

5 luty 2016

4 marca 2016

1 kwietnia 2016

6 maja 2016

3 czerwca 2016

 

W godz. 10.30-12.30 psycholog będzie w placówkach (przedszkola, szkoły), dlatego konsultacje z rodzicami są mozliwe do 10.30. 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube