^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Pedagog szkolny

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/17 w Zespole Szkół pracuje pedagog. Funkcję tę sprawuje pani Krystyna Wilkosz, która przyjmuje w budynku gimnazjum (II piętro) w następujących terminach:

Poniedziałek 7.50-8.50

Wtorek 7.50-8.50

Środa 7.50-8.50

Czwartek 7.50-8.50

Piątek 7.50-8.50

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube