^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

img 6929 PROJEKT EDUKACYJNY „ PIĘKNO TAŃCA”

9 czerwca 2015 r. nastąpiła prezentacja projektu edukacyjnego „Piękno Tańca”na sali GOK Borzęcin.

W/w projekt przedstawiony został licznie zgromadzonym gościom oraz pozostałym uczniom Zespołu Szkół w Borzęcinie poprzez występy taneczne oraz prezentację multimedialną przybliżającą historię prezentowanych na scenie tańców.

Głównym celem projektu było zapoznanie się z tańcami narodowymi, innych narodów, latynoamerykańskimi i standardowymi. Opracowanie tańców i ich prezentacja.

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2015 r. wspólnym spotkaniem klas drugich oraz nauczycieli opiekunów oraz koordynatora projektu. Określono cel główny oraz cele szczegółowe. Uczniowie dobrali się w grupy odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań. W kolejnych miesiącach uczniowie pracowali nad wykonaniem określonych zadań:

opracowaniem choreografii i nauką tańców: Polonez, Walc Wiedeński, Cha-cha, Rock and Roll, Hip-hop, Taniec Sportowy Cheerleaders, Mambo, Balet, Tańce ludowe, przygotowaniem prezentacji multimedialnej, przygotowaniem plakatów i zaproszeń.

Uczniowie w przygotowanie projektu włożyli wiele wysiłku i swojej pracy zwłaszcza podczas licznych prób tanecznych pod okiem opiekunów. Prace nad projektem trwały od stycznia do maja.

OPIEKUNOWIE PROJEKTU: Anna Ostrowska, Renata Sobota, Katarzyna Kusior, Joanna Kossoń, Krzysztof Przepiórka, Józef Wilaszek.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.