^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Przerwa świąteczna!

Inforumjemy, że zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się w poniedziałek 22 grudnia i trwać będzie do niedzieli 4 stycznia. Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki będą pełnione dyżury nauczycieli :
- 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) 8.00-12.00
- 23 grudnia 2014 r. (wtorek) 8.00-12.00
- 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) 8.00-12.00
- 30 grudnia 2014 r. (wtorek) 8.00-12.00
- 2 stycznia 2015 r. (piątek) 8.00-15.10
W razie potrzeby dyżury zostaną przedłużone.

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci  w szkołach i przedszkolach od stycznia do czerwca 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Borzęcinie informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby  od stycznia do czerwca 2015r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.

Czytaj więcej...

Wywiadówka!

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami odbędzie się 25 listopada (tj. wtorek) o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

10425502 917161438309204 7247487679016896582 n

Ogłoszenie dla GIMNAZJALISTÓW!

Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie wspólnie z III LO organizuje lekcje dla gimnazjalistów. Zajęcia w budynku III LO, rozpoczną się 1 grudnia br. Odbędzie się 15 spotkań,  raz w tygodniu po 90 minut. Opłata za jeden przedmiot to 100 zł. Szczegóły znajdują się na plakatach wywieszonych na tablicach ogłoszeń w gimnazjach a także na stronie III LO. Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana wypełnij formularz >>

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube