^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".
Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach od września br.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września do grudnia 2014r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Czytaj więcej...

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Przerwa z okazji świąt Bożego Narodzenia zacznie się 23 grudnia 2013 r. i potrwa do 6 stycznia 2014 r. Dni 2-3 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych do dyspozycji dyrektora ustalone z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 6 stycznia jest dniem wolnym ze względu na święto Trzech Króli. Uczniowie rozpoczynają zajęcia 7 stycznia 2014 r.

Wywiadówka

Spotkanie nauczycieli z rodzicami/opiekunami odbędzie się 28 listopada 2013 r. (tj. czwartek) według porządku:

16.00 - szkoła podstawowa

16.30 - spotkanie rodziców klas III gimnazjum nt. doradztwa zawodowego

17.15 - gimnazjum

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube