^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Przerwa świąteczna!

Inforumjemy, że zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się w poniedziałek 22 grudnia i trwać będzie do niedzieli 4 stycznia. Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki będą pełnione dyżury nauczycieli :
- 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) 8.00-12.00
- 23 grudnia 2014 r. (wtorek) 8.00-12.00
- 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) 8.00-12.00
- 30 grudnia 2014 r. (wtorek) 8.00-12.00
- 2 stycznia 2015 r. (piątek) 8.00-15.10
W razie potrzeby dyżury zostaną przedłużone.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube