^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Dyżur dla rodziców

Dyżur nauczycieli dla rodziców i prawnych opiekunów w miesiącu maju odbędzie się we wtorek, 12.05 w godz. 16.00-17.00.

Wywiadówka!

Informujemy, że spotkanie rodziców i prawnych opiekunów z wychowawcami odędzie się we wtorek 28 kwietnia o godz. 17.00 w salach lekcyjnych. Będzie także możliwość porozmawiania o wynikach w nauce z nauczycielami uczącymi w danej klasie, którzy będą do dyspozycji rodziców w pokoju nauczycielskim. Zapraszamy!

Dyżur nauczycieli

We wtorek 10 marca w godz. 16.00-17.00 nauczyciele będą pełnić comiesięczny dyżur dla rodziców i opiekunów uczniów. Zapraszamy.

Poczta Walentynkowa!

W dniach 9-13 lutego SU zorganizuje pocztę walentynkową. Kartki dla sympatii można wrzucać do specjalnej skrzynki, która będzie znajdowała się w pracowni języka angielskiego (u p. Bodzioch). Poczta zostanie dostarczona w piątek 13 lutego.

Zebranie z rodzicami!

ZS zaprasza rodziców i opiekunów uczniów na spotkanie z wychowacami i nauczycielami w czwartek 29 stycznia o godz. 16.00.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube