Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

 odbędzie się w środę 10 grudnia 2014
 termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19.11.2014
 Miłośnicy języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mają okazję zgłosić się do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER do dnia 19 listopada 2014 roku. Konkurs odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w macierzystych szkołach uczniów. Tematyką tegorocznej edycji konkursu jest geografia Wielkiej Brytanii. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. Więcej info na >>
  

Konkurs języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER

Miłośników języka angielskiego zapraszamy do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER. Konkurs odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w macierzystych szkołach uczniów. Tematyką tegorocznej edycji konkursu jest geografia Wielkiej Brytanii.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie www.jersz.pl >>