^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

wp 20150528 006 800x450 "Razem silniejsi wobec dyskryminacji"

W dniu 11 maja SU ogłosił międzyklasowy konkurs ph. "Razem silniejsi wobec dyskryminacji". Zadaniem zespołów klasowych było wykonanie plakatu z hasłem promującym walkę z dyskryminacją. Komisja przyznała I miejsce uczniom klasy II a. Serdecznie gratulujemy!

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube