^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Konkurs „Historia życia wielkiego Polaka - z Wadowic do Rzymu”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podkreślając ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka ustanowił rok 2015 – Rokiem św. Jana Pawła II. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału w  konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II.

 

Regulamin konkursu ph. „Historia życia wielkiego Polaka - z Wadowic do Rzymu”

Organizator: biblioteka szkolna

Cele konkursu:

-  popularyzacja wiedzy o życiu św. Jana Pawła II

- wskazywanie wzorców do naśladowania

Zasady konkursu:

1. Konkurs polega na uzupełnieniu testu jednokrotnego wyboru poprzez zakreślenie  prawidłowej odpowiedzi z możliwości: a, b, c. Tylko jedna z nich jest prawidłowa.

2. Test składa się z 24 pytań zamkniętych.

3. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie można uzyskać 1 pkt. Ogółem maksymalnie z testu można zdobyć 24 punkty.

4. Konkurs odbędzie się  20 maja 2015 r.

5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 maja.

6. Uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie, zaś laureat nagrodę rzeczową.

 

p. Beata Staśko

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube