dsc 4125 800x531 "So This is Christmas" w Borzęcinie

Melodia tej piosenki, a także wielu innych angielskich utworów świątecznych rozbrzmiewała 12 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Wszystko za sprawą III edycji Gminnego Konkursu Anglojęzycznej Piosenki Świątecznej, którego organizatorem był Zespół Szkół w Borzęcinie oraz Gminny Ośrodek Kultury. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy pan Janusz Kwaśniak.

Celem konkursu było przede wszystkim motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych, prezentacja uzdolnień wokalnych oraz kształtowanie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze. 

Do konkursu zgłoszono 29 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Borzęcin. W sumie, solo i w duetach zaprezentowano 19 utworów, które zostały ocenione w 5 kategoriach: stopień trudności utworu, poprawność wykonania, interpretacja muzyczno-wokalna, choreografia i ogólne wrażenie sceniczne.

Jury, w składzie: p. Cecylia Czaja (SP w Borzęcinie Dolnym), p. Marta Kociołek (ZS w Przyborowie), p. Katarzyna Chamioło (ZS w Bielczy) i p. Katarzyna Winczakiewicz (ZS w Borzęcinie) przyznało następujące wyróżnienia:

 

1. W kategorii: szkoła podstawowa

I miejsce: Szymon Borowiec (ZS Bielcza)

II miejsce ex aequo: Julia Styrna (ZS Przyborów), Klaudia Suder (ZS Bielcza)

III miejsce ex aequo: Karolina Stolarz, Weronika Czesak (SP Borzęcin Dolny)

Nagroda Publiczności: Jakub Klisiewicz (ZS Borzęcin)

 

2. W kategorii: gimnazjum

I miejsce: Kinga Bujak (ZS Bielcza)

II miejsce: Justyna Duda (ZS Borzęcin)

III miejsce ex aequo: Zygmunt Postawa, Adam Duda (ZS Bielcza)

Wyróżnienie: Milena Wiśniewska i Iwona Kapuścińska (ZS Borzęcin)

Finaliści oraz wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Gratuluję wysokiego poziomu prezentacji utworów oraz odwagi i umiejętności wokalnych.

Serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy panu Januszowi Kwaśniakowi za sponsoring nagród i patronat, pani Elżbiecie Kwaśniewskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej za przekazanie 19 albumów dla młodzieży oraz panu Piotrowi Kani za udostępnienie sali i nagłośnienia. Słowa wdzięczności kieruję także w stronę pań z jury, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego za prowadzenie imprezy oraz panów: Sebastiana Szafrańskiego i Romana Rechula za oprawę techniczną.

 

Koordynator: Joanna Bodzioch

 

Foto JB