III Gminny Konkurs Anglojęzycznej Piosenki Świątecznej „So this is Christmas”

Organizator:  Zespół Szkół w Borzęcinie, Gminny Ośrodek Kultury    

Termin: 12 grudnia 2014, godzina 9:30, sala GOK w Borzęcinie (w razie potrzeby godzinę można dostosować do rozkładu busów)

Uczestnicy:Soliści, duetyKategorie wiekowe:

  1. klasy IV-VI szkoły podstawowej
  2. klasy I-III gimnazjum

    Cele Konkursu:

- Motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych,

- Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych,

- Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze,

- Krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę,

- Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego,

- Popularyzacja dorobku muzycznego krajów anglojęzycznych,
-  Kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.


Regulamin:  

 
1. Konkurs anglojęzycznej piosenki świątecznej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Borzęcin.

2. W konkursie mogą uczestniczyć soliści lub duety.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz dostarczyć wraz z tekstem piosenki (listownie, osobiście, mailem lub faksem) do sekretariatu Zespołu Szkół w Borzęcinie lub p. Joanny Bodzioch w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2014 r.

Fax szkoły: 14 68 46 001

Zgłoszenie można również przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w publikacjach dotyczących konkursu i działalności organizatorów.

5. Konkurs oceniany będzie w 2 kategoriach: soliści/duety ze szkoły podstawowej i soliści/duety z gimnazjum. (w razie wygranej duety otrzymują 1 nagrodę)

6. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić :
- z własnym akompaniamentem muzycznym (wymagania techniczne proszę sprecyzować w karcie zgłoszenia).
- acapella (bez instrumentów)
- soundtrack (z podkładem muzycznym)
Podkłady muzyczne w formacie CD lub MP3 należy dostarczyć do obsługi technicznej przeglądu w dniu konkursu.

7. Organizator przeglądu zapewnia aparaturę nagłośnieniową.

8. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń organizator wywiesi w dniu konkursu listę uczestników.  Lista będzie także dostępna na stronie internetowej szkoły www.zs-borzecin.edu.pl. Kolejność występów zostanie wylosowana przez uczestników w dniu konkursu.

9. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku angielskim o tematyce bożonarodzeniowej Christmas carol/song (kolęda lub piosenka świąteczna). Tekst utworu należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora. Oceny wykonawców uczestniczących w konkursie dokona jury powołane przez organizatorów. Jury oceniać będzie:
-stopień trudności wybranego utworu,
-poprawność jego wykonania,
-interpretację muzyczno-wokalną (wyrażanie emocji),
-choreografię (dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, ruch sceniczny),
-ogólne wrażenie sceniczne.

10. Jury dokona oceny prezentacji i wyłoni 3 laureatów w każdej kategorii.

11. W skład jury wchodzą: nauczyciel muzyki, nauczyciele języka angielskiego ze szkół zgłoszonych do konkursu (po 1 z każdej szkoły).


12. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania składu jury, zmian w regulaminie, oraz rozstrzygania spraw spornych nie ujętych w regulaminie.

14. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Joanna Bodzioch, tel. 505774840, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.