^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

KOŁO FIZYCZNE

    Pozalekcyjne zajęcia z fizyki ukierunkowane są na przygotowanie
    uczniów do konkursów z tego przedmiotu.
    Zajęcia odbywają się w środy od 1425 do 1510 .

    W bieżącym roku szkolnym uczniowie będą uczestniczyć w dwóch
    konkursach:

     - w IV Małopolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii organizowanym przez
        Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie,

     - w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko" organizowanym przez
        V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

    W ramach zajęć uczniowie:

     - rozszerzają i pogłębiają wiedzę z fizyki,

     - ćwiczą wyobraźnię dotyczącą analizy problemów z którymi spotykają się
        w trakcie rozwiązywania zadań,

     - wyrabiają sprawność aparatu matematycznego szczególnie w zakresie łączenia
        i przekształcania wzorów fizycznych

     - wdrażają się do wykorzystania internetu i multimediów do ułatwienia i uatrakcyjnienia nauki przedmiotu.

 

 

 ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z OSTATNICH LAT

 

2002 - 2006 ,  2007 ,  2008 ,  2009 ,  2010 ,  2011 ,  2012 ,  2013,  2014,  2015 

 

REPETYTORIA I MATERIAŁY do przygotowania się do testów próbnych.

 

teoria kl 1,     teoria kl 2 sem 1,     teoria kl2 sem 2. 

 

WZORY I JEDNOSTKI.

 

 

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube