^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Hymn Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II

 

Mów do nas Ojcze, Papieżu Polaku
Wlej w serca nasze  zapał, poświęcenie
Naucz przebaczać i pomnażać dobro
Dawać swym życiem miłości świadectwo

 

Ref. Pod Twym sztandarem my gimnazjaliści
        Wiemy jak naprawdę trzeba żyć
         Niech Twe przesłanie przez nas się ziści
         Chcemy godnym i prawym człowiekiem być

 

Chcemy swym życiem dać świadectwo prawdzie
Młodzieńczy zapał zamienić na czyny
Chcemy dostrzegać piękno w prostocie
Otworzyć serca na drugą osobę

Ref. ...

 

słowa: R Woda
muzyka: K. Przepiórka

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube