^Powrót na górę
  • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
    "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
  • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
    "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
  • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
    "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
  • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
    "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
  • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
    "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".
RSS
 
 
Powered by Phoca Gallery
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube