Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym - Dyżury
^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Dyżury nauczycieli

od 1.09.2017 r.

 

 

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżury dla rodziców w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00.

 

11 września 2017

9 października

13 listopada 

11 grudnia

8 stycznia 2018

12 luty

12 marca

9 kwietnia

14 maja

11 czerwca

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube