^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20190906 112203              NARODOWE CZYTANIE 2019

      Na początku września biblioteka szkolna i nauczyciele poloniści zaprosili młodzież do udziału  w ogólnopolskiej akcji popularyzującej czytelnictwo ph. Narodowe Czytanie 2019.

Podczas tegorocznej ósmej edycji czytaliśmy zaproponowane przez parę prezydencką Nowele. Wybranych zostało 8 lektur, które „Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością

i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”.

W trakcie kilkugodzinnego spotkania każdy mógł odkrywać piękno i aktualność nowel, czytając fragment utworu lub wsłuchując się, jak inni czytają: Dym Marii Konopnickiej, Katarynkę Bolesława Prusa, Sachem Henryka Sienkiewicza, Rozdziobią nas kruki, wrony…Stefana Żeromskiegoczy Dobrą panią Elizy Orzeszkowej.

                                           Organizatorzy: B. Staśko, A. Wiśniewska

  

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube