^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

zjazd pasierbiec Zjazd SKC w Pasierbcu

4 czerwca grupa 13 wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas pod opieką pani Krystyny Wilkosz uczestniczyła w XIII zjeździe kół caritas z diecezji tarnowskiej, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Spotkanie było okazją do współnej modlitwy, podziękowaniem za to, co przez miniony rok udało się młodym wolontariuszom zdziałać, ale również czasem integracji i nabierania sił do dalszego działania. Uczniowie przygotowali także plakat pod hasłem "Nasz Patron - nasz wzór", który był podsumowaniem działalności naszego koła w roku szkolnym 2018/19. Rysunek świętego Jana Pawła II wykonała Natalia Rogóż z k. V a.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Proboszcza ks. Mikołaja Pieca za wsparcie finansowe transportu do Pasierbca.

 

Krystyna Wilkosz

  

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube