^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

SKRÓCONE LEKCJE

W czwartek 13.06 oraz piątek 14.06 lekcje zostają skrócone do 30 minut ze względu na upały. Poniżej czas trwania poszczególnych lekcji:
1. lekcja - 7.55-8.25
2. lekcja - 8.35-9.05
3. lekcja - 9.15-9.45
4. lekcja - 9.55-10.25
5. lekcja - 10.40-11.10
6. lekcja - 11.25-11.55
7. lekcja - 12.05-12.35
8. lekcja - 12.45-13.15

HARMONOGRAM ODWOZÓW
13.06 - czwartek: Łazy - 12.50, Waryś - 13.15, Borzęcin Dolny - 12.35

14.06 - piątek: Łazy - 12.50, Waryś - 12.35, Borzęcin Dolny - 11.55

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube