^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

kuratorium 
Uczniowie ZSP w finale Małopolskiego Projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

Grupa 15 uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyła w całorocznym projekcie, który miał na celu niesienie pomocy potrzebującym. Po ubiegłorocznym zwycięstwie, w tym roku młodzież także stanęła na podium i uplasowała się na II miejscu w rejonie tarnowskim.  W dniu 20 maja delegacja szkoły wzięła udział w gali wręczenia nagród, która miała miejsce w Operze Krakowskiej.  

Dziękuję wszystkim uczniom za szczególnie gorliwą pracę charytatywną, dar serca oraz bezinteresowną pomoc chorym, samotnym, starszym  i potrzebującym. W projekcie uczestniczyli: Weronika Czesak, Aleksandra Stoch, Estera Rogóż, Daria Sumyk, Faustyna Kopacz, Aleksandra Wójcik, Aleksandra Kobyłecka, Angelika Duda, Magdalena Gunia, Julia Madej, Joanna Rams, Bartłomiej Chmura, Krystyna Cypcar, Daria Małek i Katarzyna Rogóż.

 

Opiekun projektu: Joanna Bodzioch

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube