^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20190506 102459

                                                 MAJOWE ŚWIĘTO

            Z okazji 228 rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja uczniowie z klasy VII przygotowali okolicznościową akademię.

           

Tematyka przedstawienia nawiązywała do epoki oświecenia, do czasów panowania ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młodzież ciekawą inscenizacją i narracją historyczną ukazała problemy wewnętrzne ówczesnego państwa polskiego, próby naprawy wadliwego ustroju oraz reakcję państw ościennych na wprowadzone zmiany. Piękne stroje i muzyka podkreślały klimat minionej epoki. 

            Scenariusz uroczystości opracowała Dorota Tyrcha.

            W przedstawieniu wystąpili:  Kacper Burzawa, Paweł Czarny, Martyna Kargol, Wanesa Kobyłecka,  Kacper Kwaśniak, Konrad Kwaśniak,  Julia Madej, Angelika Majewska, Aleks Makowiec, Piotr Michalec, Kamila Musiał, Katarzyna Nowińska, Dawid Pudełek, Joanna Rams, Maciej Rędzina, Amelia Smoleń. Nagłośnienie zapewnili uczniowie z klasy  VIII - Daniel Wiśniewski i Filip Rechul.

            Serdecznie dziękuję rodzicom za zaangażowanie.

                                            D. Tyrcha

           

           

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube