^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

zdjcie0764

                                          PIERWSZA POMOC

      Uczniowie klasy IV, przygotowując się do zdobycia karty rowerowej, poznawali najważniejsze zasady udzielania pomocy przedlekarskiej podczas lekcji techniki.

Będąc uczestnikami ruchu drogowego są zobowiązani do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Już za tydzień przystąpią do egzaminu praktycznego i zdobędą swoje pierwsze prawo jazdy.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube