^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

1  

                                            Klasa VIII w Auschwitz-Birkenau

We wtorek, 26 marca, uczniowie  klasy VIII wzięli udział w wycieczce do Oświęcimia. Celem było zwiedzanie największego z niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady – Auschwitz-Birkenau.

Szczególnie interesującymi i godnymi uwagi były dawne krematoria, dziedziniec z szubienicami, cele więźniów, „ściana śmierci" czy zachowane do tej pory po więźniach ogromne ilości przedmiotów codziennego użytku.  Opowieści przewodnika o szokujących eksperymentach medycznych, okrutnych zbrodniach, uwłaczających godności ludzkiej warunkom były świetną lekcją historii. Opiekunami wycieczki byli mgr Katarzyna Winczakiewicz, mgr Lucjan Kołodziejski i mgr inż. Przemysław Sobyra.

 

Przemysław Sobyra

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube