^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20190213 104831 

Warto dbać o piękno mowy ojczystej – szkolne obchody Dnia Języka Polskiego

21 lutego obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym zorganizowany został Dzień Języka Polskiego 2019.

Jego celem było: propagowanie dbałości o czystość języka polskiego i kulturę słowa, motywowanie uczniów do poznawania zasad rządzących językiem polskim i stosowania ich na co dzień.

Uczniowie w swoich wystąpieniach starali się przekonać koleżanki i kolegów, że Warto dbać o piękno mowy ojczystej. 

Przemówienia wygłosili:

Kargol Martyna, Rams Joanna – klasa VII

Ciochoń Bartłomiej, Cypcar Krystyna, Czernek Amelia, Rogóż Matylda, Witek Katarzyna,  Wójcik Nikola – klasa VIII

Czesak Weronika, Marek Paweł, Wilkosz Magdalena – klasa IIIa

W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na częste używanie przez młodzież slangu, zapożyczeń, skrótów i wulgaryzmów oraz niepoprawnych form. Odwoływali się do historii Polski, czasów, gdy nasi przodkowie niejednokrotnie oddawali życie, by móc mówić po polsku. Zachęcali, by czytać literaturę polską, uczyć się zasad ortografii i interpunkcji. Podkreślali, że przez szacunek do minionych pokoleń naszym obowiązkiem jest dbałość o piękno mowy ojczystej w mowie i piśmie. Mamy być dumni, iż jesteśmy Polakami z bogatą tradycją i kulturą, a „nasz język powinien być wizytówką naszego patriotyzmu”.

Organizatorzy: Kossoń Joanna, Kwaśniak-Wiśniewska Agnieszka, Sobota Renata, Staśko Beata

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube