^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20190214 104542

                                              „ Żywa” lekcja historii

            14 lutego nasz Zespół po raz trzeci odwiedziła Grupa Artystyczna Rekonstrukto z nowym programem historycznym ” Ku niepodległej”.

            Podczas pokazu uczniom z kl. IV-VIII  i oddziału  gimnazjalnego przybliżono historię powstań narodowych i I wojny światowej. Omówiono losy żołnierzy w walce o niepodległość, a także zaprezentowano stroje (szwoleżer, powstaniec, kosynier, oficer I brygady Legionów Polskich) oraz kolekcję replik broni używanych w tym okresie.

            Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w „żywej” lekcji historii. Wcielali się w role sanitariuszek i ”rannych”. Nie zabrakło również musztry,  fascynującego pojedynku, a wszystko po to, aby poprzez wspólną zabawę połączoną z przekazem istotnej wiedzy,  lepiej poznać historię Ojczyzny.

                                                                                                                 D.Tyrcha

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube