^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

KONKURS "ZDROWY UŚMIECH"

 

1

 

W dniu 12.02.2019 w sali świetlicy szkolnej, odbył się konkurs pod hasłem: „Zdrowy uśmiech”. Celem konkursu było propagowanie szeroko pojętej higieny jamy ustnej. 

Członkowie drużyn z klasy IV i V szkoły podstawowej wykazali się bardzo dobrą znajomością podstawowych zasad higieny jamy ustnej i wiedzą na temat dbania o zdrowy uśmiech. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone za swoją błyskotliwość i rozwiązywanie poszczególnych zadań.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marii Koczwara za ufundowanie nagród i zaszczycenie swoją obecnością na naszym konkursie.

Organizatorami konkursu były panie: Alicja Legutko i Katarzyna Winczakiewicz

 

K. Winczakiewicz

 

więcej zdjęć z konkursu tutaj

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube