^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

2

Konkurs plastyczno-techniczny "MOJA SKARBONKA SKO" rozstrzygnięty!!!

Konkurs szkolny odbył się 4 lutego 2019r. Miał on na celu:
-promocję SKO działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. św. Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym,
-kształtowanie nawyku oszczędzania u dzieci,
-rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Jury w składzie: p. Alicja Legutko, p. Maria Łazarz oraz p. Katarzyna Winczakiewicz brało pod uwagę: pomysłowość, estetykę, samodzielność i zaangażowanie.

Przyznano następujące miejsca oraz wyróżnienia:
I . Dominik Knap kl.II,, A”
II . Wiktor Rams kl.II,,A”
III. Milena Szczupał kl I,, b”

Wyróżnienie:
Sandra Wojnicka kl.I,,B”
Wiktoria Pudełek kl.I,,B”
Wiktoria Knap kl.I,,A”

Gratuluję!!!
Organizator W.Kwaśniak

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube