^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20181221 110608 Szkolne kolędowanie

W piątek 22 grudnia uczniowie ZSP zebrali się w holu budynku gimnazjum aby wspólnie śpięwać kolędy. Były śpiewy solo i w grupach, a nawet w językach obcych. Kolędowanie zorganizowała p. Joanna Kossoń, a oprawę muzyczno-techniczną zapewnili Jakub Doniec i Bartłomiej Chmura, za co serdecznie dziękujemy.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube