^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

48099885 10210652508507155 5453677789456629760 n Charytatywny kiermasz świąteczny

W niedzielę 9 grudnia, w kościele parafialnym miał miejsce kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony został na rehabilitację Paulinki Wójcik oraz Arka Sztorca. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangazowanym w przygotowanie ozdób świątecznych oraz rozprowadzanie ich po nabożeństwach. Słowa wdzięczności kierujemy równiez w stronę Proboszcza parafii ks. Mikołaja Pieca za umożliwienie sprzedaży na terenie kościoła oraz p. Jana Rychlickiego za koordynowanie akcją.

 

Organizatorzy: JB, KW

 

Ozdoby wykonali: p. Jolanta Kordek, p. Anna Ostrowska, Kornelia Biernat, Jakub Biernat, Martyna Chmura, Bartłomiej Chmura, Faustyna Kopacz, Aleksandra Wójcik, Angelika Duda, Magdalena Knap z mamą p. Katarzyna Knap, p. Beata Staśko, p. Joanna Bodzioch.

 

Ozdoby rozprowadzali: Faustyna Kopacz, Aleksandra Wójcik, Magdalena Gunia (x2), Daria Sumyk, Julia Mach, Jakub Biernat, Paweł Badowski, Weronika Kuras, Angelika Duda, Joanna Wójcik, Wanesa Kobyłecka, Estera Rogóż (x5), Katarzyna Rogóż (x5), Daria Małek, Krystyna Cypcar, Joanna Rams i Angelika Bąk.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube