^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20181218 121247 Życzenia dla chorych i samotnych

Jak co roku, wolontariusze SKC i SKW przygotowali ok. 70 paczuszek z pierniczkami, które wraz z życzeniami świątecznymi zanieśli do chorych i samotnych mieszkańców Borzęcina. Uczniowie nie zapomnieli także o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły, do których dostarczono ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe. Dziękujemy uczennicom klasy VIII za przygotowanie kartek oraz uczniom ZSP i ich rodzicom za upieczenie pierniczków.

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube