^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

spotkanie z p. higienistk 5 SPOTKANIE Z PANIĄ HIGIENISTKĄ

26 listopada Misie Pysie gościły na zajęciach panią higienistkę, która przybyła na prelekcję dotyczącą profilaktyki stomatologicznej.

Tłumaczyła ona dzieciom, jak należy dbać o higienę jamy ustnej, w jaki sposób i ile czasu należy czyścić zęby. Pani higienistka pokazała także dzieciom model szczęki, na którym przedszkolaki ćwiczyły mycie ząbków. Następnie cała grupa udała się do toalety w celu dokładnego szczotkowania zębów. Na koniec nasz gość podarował Misiom kolorowanki tematyczne oraz naklejki ,,dzielnego pacjenta”.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube