^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

autorytet

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. To kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Aby to osiągnąć, należy zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Udział w projekcie  ma wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze  z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatorów kampanii. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wypełnią również ankiety dostępne po zalogowaniu na stronie ankieta.autorytet.org. W ramach projektu uczniowie będą mogli wziąć udział  w konkursie  “Przedstaw swojego Mistrza” polegającym na przygotowaniu wywiadu w formie krótkiego filmu z osobą, którą uważają za autorytet.

Więcej informacji na temat kampanii na stronie www.autorytet.org

Koordynatorzy projektu: Krystyna Wilkosz, Joanna Kossoń

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube