^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

konkurs na karmnik 3  Konkurs na najpiękniejszy karmnik dla ptaków

14 listopada w naszym przedszkolu odbył się  konkurs na najpiękniejszy karmnik dla ptaków, którego organizatorką była p. mgr Cecylia Krajewska.  W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich kategorii wiekowych przedszkola. Zgłoszono 15 przepięknych prac.

Jury przyznało I miejsce Nadii Zabiegale, II Bartoszowi Guni, III Patrycji Majcher. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu: Filipek Szlachta, Gabryś i Amelka Stelmach, Nikola Antos, Jakub Klich, Antoni Grabowski, Borys Sumyk, Filip Kucharski, Wojtek Bystryk, Piotr Pacyna, Weronika Pacyna, Oliwka Rędzina oraz Martyna Pilarska nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami.  Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube