^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

10a W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM

                                                                     W KRAKOWIE

Uczniowie z klas Va, Vb i VI wzięli udział w niecodziennej lekcji historii Bogowie starożytnego Egiptu, która odbyła się 13 listopada w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Zwiedzając kolejne sale obejrzeli 4 drewniane sarkofagi, gabloty z maskami kartonażowymi, figurkami, biżuterią i naczyniami oraz mumie ludzkie i zwierzęce. Na zajęciach warsztatowych każdy uczestnik samodzielnie przygotował mumię oraz sarkofag.

Następnie odwiedziliśmy najmniejszą na świecie manufakturę cukierków Ciuciu Cukier Artist, gdzie każdy spróbował przygotowanych ręcznie na naszych oczach, jeszcze ciepłych karmelków.

Uzupełnieniem wyjazdu, a jednocześnie patriotycznym akcentem była wizyta na Rynku Głównym i pod Pomnikiem Grunwaldzkim na placu Jana Matejki.

Organizatorem wycieczki był Lucjan Kołodziejski, opiekę sprawowały Beata Staśko i Dorota Lis.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube