^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Szkolny Konkurs Anglojęzycznej Piosenki Świątecznej

So this is Christmas”

Termin:14 grudnia 2018 (piątek), godzina 8.50 (2-3 lekcja), aula w gimnazjum

Uczestnicy: Soliści, duety
Kategorie wiekowe:
1. 
klasy IV-VI szkoły podstawowej
2. klasy VII-VIII sp, III gimnazjum

Cele Konkursu:

- Motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych,
- Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych,
- Krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę,
- Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego,
- Popularyzacja dorobku muzycznego krajów anglojęzycznych,
- Kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.

Regulamin:

1. Konkurs anglojęzycznej piosenki świątecznej skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć soliści lub duety. 

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz dostarczyć wraz z tekstem piosenki (osobiście) p. Joanny Bodzioch w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2018 r. 

Zgłoszenie można również przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w publikacjach dotyczących konkursu i działalności organizatorów.

5. Konkurs oceniany będzie w 2 kategoriach: soliści/duety ze szkoły podstawowej (klasy 4-6) i soliści/duety z gimnazjum+7,8 klasa. (w razie wygranej duety otrzymują 1 nagrodę)

6. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić : 
- z własnym akompaniamentem muzycznym (wymagania techniczne proszę sprecyzować w karcie zgłoszenia).
- acapella (bez instrumentów)
- soundtrack (z podkładem muzycznym) 
Podkłady muzyczne w formacie CD lub MP3 należy dostarczyć do obsługi technicznej przeglądu w dniu konkursu.

7. Organizator przeglądu zapewnia aparaturę nagłośnieniową.

8. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń organizator wywiesi w dniu konkursu listę uczestników.  Lista będzie także dostępna na stronie internetowej szkoły www.zs-borzecin.edu.pl. Kolejność występów zostanie wylosowana przez uczestników w dniu konkursu.

9. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku angielskim o tematyce bożonarodzeniowej Christmas carol/song (kolęda lub piosenka świąteczna).

 Oceny wykonawców uczestniczących w konkursie dokona jury powołane przez organizatorów. Jury oceniać będzie: 
-stopień trudności wybranego utworu, 
-poprawność jego wykonania, 
-interpretację muzyczno-wokalną (wyrażanie emocji), 
-choreografię (dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, ruch sceniczny), 
-ogólne wrażenie sceniczne. 

10. Jury dokona oceny prezentacji i wyłoni 3 laureatów w każdej kategorii.


11. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania składu jury, zmian w regulaminie, oraz rozstrzygania spraw spornych nie ujętych w regulaminie.

13. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Joanna Bodzioch

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube