^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20181109 121142 Wyniki konkursu na kartkę patriotyczną z okazji 100-lecia Niepodległości

W październiku uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem "Kartka pocztowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości". Celem konkursu było kształtowanie patriotyzmu na filarze tradycji niepodległościowych narodu polskiego oraz rozwijanie wrazliwości plastycznej i artystycznej. Jury przyznało następujące wyróżnienia:

I miejsce : Anna Tomaszek (kl. V b)

II miejsce: ex aequo Natalia Rogóż (kl. V a) i Kornel Czernek (kl. V b)

III miejsce: Karolina Leśniak (kl. IV)

Wyróżnienia:

Wiktoria Parszcz (kl. IV)

Adrianna Cholewa (kl. V a)

Kamila Chmioła (kl. V b)

Marta Szumigraj (kl. V a)

Amelia Smoleń (kl. VII)

Antonina Tomaszek (kl. IV)

 

Autorzy zwycięskich kartek otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Organizatorzy: Joanna Bodzioch, Krzysztof Przepiórka

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube