^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

spacer 2 Spacer śladami jesieni

24 września Misie Pysie wybrały się na spacer w poszukiwaniu śladów obecności jesieni. Celem wyprawy była obserwacja zmian występujących w przyrodzie.

Dzieci próbowały rozpoznawać rodzaje drzew na podstawie ich liści oraz wyjaśnić przyczyny opadania liści. Następnie Misie zbierały kolorowe liście, które zabrały do kącika przyrody. Wycieczka miała również na celu utrwalenie zasad zachowania obowiązujących podczas spaceru. 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube