^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste..."

~Święty Jan Paweł II

45657560 2179399515641660 48717191268270080 n


Kolejny dzień świętowania Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym za nami!W dniu dzisiejszym uczniowie klas I-III mieli okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po obejrzeniu widowiska odbył się finał konkursu wiersza i piosenki patriotycznej pt. "Kocham moją ojczyznę", podczas którego uczniowie recytowali i śpiewali wybrane przez siebie utwory. Celami konkursu były: popularyzowanie piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej, wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią i tradycją, rozwijanie wrażliwości na tematykę patriotyczną, utrwalanie poczucia dumy narodowej oraz promowanie młodych talentów. Kryteria, według których oceniano uczestników to: opanowanie tekstu, dykcja, dobór i rozumienie tekstu lub utworu muzycznego i ekspresja wypowiedzi lub śpiewu. Jury w składzie: p. Alicja Legutko, p. Danuta Oleksa oraz p. Wioletta Kwaśniak wyłoniło laureatów:

I miejsce (ex aequo): Zuzanna Szczupał (kl. III) oraz Lena Zabiegała (kl. II "b")
II miejsce: Maria Piękosz i Wojciech Żurek (kl. II "a")
III miejsce (ex aequo): Aleksandra Legutko (kl. I "a") oraz Oliwia Żmijewska (kl. I "b")

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i cieszymy się, że spotkał się on z tak dużym zainteresowaniem! Organizatorami konkursu były: p. Maria Łazarz, p. Alicja Legutko oraz p. Danuta Oleksa.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube