^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

konkurs barwy jesieni 13 Konkurs plastyczny pt. ,,Barwy Jesieni"

W konkursie zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną wzięło udział 12 dzieci: Sebastian, Marcel, Wojtek, Jakub, Amelka, Filip, Przemek, Patrycja, Antek G., Gabryś, Kornelia i Nikola. Jego celem było uwrażliwienie najmłodszych na piękno jesiennego krajobrazu i kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Biorące udział w konkursie dzieci przygotowały prace plastyczne o tematyce jesiennej. Podczas rozstrzygnięcia konkursu miał miejsce krótki pokaz artystyczny przygotowany przez grupę Misie Pysie, złożony z piosenek i recytacji wiersza. Dzieci nagrodzone zostały dyplomami, książeczkami oraz słodyczami. 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube