^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 8124  PRZYGODA ZE SŁODZIAKAMI

Dnia 22.X.2018r. w naszej szkole odbyły się szkolne obchody Dnia Głośnego Czytania. Wzięli  udział uczniowie kl I - III Na spotkanie zaproszono gościa – pielęgniarkę szkolną.

Nauczyciel  Bibliotekarz prosił, aby pielęgniarka opowiedziała o swojej pracy. Następnie przeczytała fragment  opowiadania ,, Zajęczyca Zuzia”.   zagadki i rekwizyty związane ze swoim zawodem. Po dyskusji na temat przeczytanego tekstu pielęgniarka zadawała zagadki związane ze swoim zawodem. Potem odbyła się zabawa,, Rozpoznaj dotykiem rekwizyt”. Uczniowie chętnie brali udział,  prawidłowo podając nazwy( plaster, słuchawki, strzykawka, ciśnieniomierz, woda utleniona, termometr).Pielęgniarka zapoznała dzieci z krokami udzielania pierwszej pomocy oraz pokazała praktyczną pozycję boczną ustaloną. Kolejnym etapem było przedstawienie inscenizacja pt.,, Jak leśna gromada dbała o swój las”, która miała na celu wykształtować nawyk właściwego zachowania się w lesie. Burzą mózgów zapisywały swoje pomysły. Oglądały zdjęcia grzybów jadanych i trujących oraz dzieliły się doświadczeniami z grzybobrania. W dalszej części przedsięwzięcia odbyły się zajęcia plastyczne, gdzie rozwijając swoją wyobraźnię  dzieci przygotowały gry planszowe o Słodziakach. Gry sprawiły dzieciom ogromną radość i zadowolenie. Następnie bibliotekarka przeczytała opowiadanie pt,, Ryś Rysio”. Dzieci przedstawiały  swoje pomysły akceptacji bycia sobą spoglądając do lusterka. Uczniowie, którzy codziennie czytali 10 min przez 21 dni zostali uhonorowani naklejkami w swoich albumach. Nauczycielka podsumowała spotkanie, podziękowała za wspólnie spędzony czas i wspólne czytanie. 

Organizatorzy: Wioletta Kwaśniak, Wanda Kózka

Foto Przemysław Sobyra

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube