^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Światowy Dzień Krajobrazu 2018

20 października

Ponieważ rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski, tegoroczny Dzień Krajobrazu będzie nawiązywał również do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Zachęcamy, aby w ramach organizowanego dnia uwzględnić miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci - miejsca szczególne dla lokalnych społeczności i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.

E. Chochlińska

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube