^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20180928 122103 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2018

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest corocznie 29 września.

Święto  ogłoszone zostało z inicjatywy Polskiej Izby Książki, w 2001r. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję propagowania dobrych nawyków. Wzięli w niej udział uczniowie z najmłodszych klas wraz z wychowawcami oraz podopieczni świetlicy szkolnej. W tym roku czytaliśmy głośno Baśnie braci Grimm, w związku z 155. rocznicą śmierci niemieckiego filologa Jacoba Grimm.

Zainteresowani mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursie czytelniczym ph: W krainie baśni braci Grimm.

Wyrabianie nawyku czytania u dzieci, tej ważnej umiejętności komunikacyjnej, pozwala im stawać się coraz bardziej samodzielnymi i spokojnie wkraczać na nową drogę poznawania rzeczywistości. Ważną rolę w tym procesie pełni szkoła, nieoceniony jest również udział  rodziców, którzy od najmłodszych lat powinni czytać ze swoimi dziećmi książki. Lekturę należy wzbogacać oglądaniem ilustracji oraz rozmową o tym, czego wysłuchały. Przygody bohaterów, ich zachowania, wybory i wynikające z nich konsekwencje uczą życiowej mądrości. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, codzienny kontakt ze słowem czytanym ma niewątpliwy wpływ na rozwój młodego człowieka i jego przyszłe funkcjonowanie w społeczeństwie.

B. Staśko

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube